Πρόσκληση στην 9η συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
02/04/2019 - 14:00
Παρατηρήσεις: 

Πρόσκληση στην 9η συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής

Σκάλα      29-  03 –  2019

Αριθ. πρωτ.: 4669

Τα Τακτικά Μέλη της

Οικονομικής Επιτροπής

κ. Σάκκαρη Ιωάννα
κ. Τσιμπίδη Γεώργιο
κ. Μοίρα Ηλία
κ. Αθανασοπούλου Γεωργία
κ. Μαστρογιαννάκο Παναγιώτη
κ. Παπαγιαννοπούλου Παναγιώτα
ΚΟΙΝ:    κ. Δήμαρχο Δήμου Ευρώτα

Αναπληρωματικά Μέλη της Ο.Ε Αναπληρωματικά Μέλη της Ο.Ε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

   Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 72 και το άρθρο 75 του Ν. 3852/20120 (ΦΕΚ 87/2010   τεύχος Α΄) σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 2η  Απριλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω  θέματα :

Επικύρωση πρακτικών Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο ¨προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών Δήμου Ευρώτα¨
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την απόδοση πάγιας προκαταβολής προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δ. Ευρώτα 2019
Υποστήριξη λογιστικών και οικονομικών υπηρεσιών και διεξαγωγή κάθε εργασίας απαραίτητης για την εφαρμογή του π.δ. 315/1999 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ευρώτα «Ευρώτειος Πολιτεία».
Η πρόεδρος  της Επιτροπής

Δεντάκου Ελένη