Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για ηλεκτρολογικές εργασίες

   
Παρατηρήσεις: 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για ηλεκτρολογικές εργασίες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

προς κ.κ  Ενδιαφερόμενους  Ηλεκτρολόγους που εδρεύουν  την επιχείρησή τους στο Δήμο Ευρώτα.

     Το Ν.Π.Δ.Δ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ευρώτα με την επωνυμία «Ι. Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ»  προτίθεται  κατόπιν της αρ. 24/2019 απόφασης, να προχωρήσει στην ανάθεση της εργασίας με τίτλο: «επισκευή – αντικατάσταση ηλεκτρικών πινάκων Γυμνασίου Λυκείου Βλαχιώτη», σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 3093/4-03-2019 τεχνοοικονομική περιγραφή της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Υπ. Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου .

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ηλεκτρολόγοι να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά  έως και την Πέμπτη 11.04.2019 και  ώρα 13.30 μ.μ  στη γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής υπεύθυνος υπάλληλος κος Αποστολάκης Γεώργιος που εδρεύει στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας.

Παρατίθεται  Τεχνοοικονομική Περιγραφή

Η αντικατάσταση του Γενικού Πίνακα Διανομής, με νέο μεταλλικό πίνακα, κατάλληλο για φορτία εντάσεως 125A, τύπου επιδαπέδιου ερμαρίου με βάθρο, διαστάσεων περίπου 180x65x25 cm, ο οποίος θα φέρει  στο επάνω μέρος του 6 σειρές με 24 θέσεις ραγουλικών η κάθε μία, οι οποίες θα καλύπτονται με μετώπη και διάφανη πόρτα, ενώ το υπόλοιπο μέρος του πίνακα θα καλύπτεται με αδιαφανή λαμαρίνα. Τα μεταλλικά ελάσματα του πίνακα θα είναι γαλβανισμένα και βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου. Η προστασία του πίνακα θα είναι ΙΡ44.

Ο πίνακας θα περιέχει όλα τα απαραίτητα όργανα και συσκευές ελέγχου – προστασίας, για 1 τριφασική είσοδο, 10 τριφασικές αναχωρήσεις και 5 μονοφασικές αναχωρήσεις. Όλα τα όργανα θα είναι πλήρως καλωδιωμένα με αγωγούς κατάλληλης διατομής. Θα περιλαμβάνει τα κάτωθι:

1 τριπολικό ραγοδιακόπτη 3×125 A.
3 μονοπολικές αυτόματες ασφάλειες ράγας, ον. έντασης 80Α, με αντοχή στο βραχυκύκλωμα 25ΚΑ.
3 ραγολυχνίες led
10 τριπολικούς ραγοδιακόπτες 3×40 A
5 μονοπολικούς ραγοδιακόπτες, ον. έντασης 40 A
10 τετραπολικά ρελέ διαφυγής τύπου AC, ον. έντασης 40Α και ευαισθησίας 30mA
5 διπολικά ρελέ διαφυγής τύπου AC, ον. έντασης 40Α και ευαισθησίας 30mA
10 τριπολικές αυτόματες ασφάλειες ράγας, με αντοχή στο βραχυκύκλωμα 3 ΚΑ
5 μονοπολικές αυτόματες ασφάλειες ράγας, με αντοχή στο βραχυκύκλωμα 3 ΚΑ
Στην εργασία αντικατάστασης, περιλαμβάνονται όλες εργασίες καθαίρεσης τοιχοποιίας, διάνοιξης οπών, στοκαρίσματος, κλπ. που θα απαιτηθούν για τη τοποθέτηση του πίνακα και για την πλήρη αποκατάσταση της τοιχοποιίας. 

Ενδεικτική τιμή αντικατάστασης (εργασία & υλικά) : 3.300,00€, χωρίς ΦΠΑ.

                                                                                       Για το Δ.Σ   η   Πρόεδρος

                                                                                     της Σχολικής Επιτροπής

                                                                                     Κορμπάκη Μαρία Σταμάτα

Κατηγορία: 
Προκήρυξη