Πρόσκληση στην 12η συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου