Ανακοίνωση προθεσμίας υποβολής προσφορών για την εκμίσθωση ακινήτων ΚΑΔ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ ΙΑΤΡΙΔΟΥ

   
Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Package icon Συνημμένα Εγγράφου
Παρατηρήσεις: 

Ανακοίνωση προθεσμίας υποβολής προσφορών για την εκμίσθωση ακινήτων ΚΑΔ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ ΙΑΤΡΙΔΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι η απαραίτητη, από τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4182/2013, ανάρτηση της εν λόγω ανακοίνωσης, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, του Υπουργείου Οικονομικών,
πραγματοποιήθηκε σήμερα (10.04.2019) και θα παραμείνει αναρτημένη για διάστημα 20 ημερών.

Βάσει των όρων που έχουν καθοριστεί στην εν λόγω ανακοίνωση, η προθεσμία υποβολής προσφορών είναι από Πέμπτη 2 Μαΐου 2019 έως και Τετάρτη 8 Μαΐου 2019 στο γραφείο της Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών και Προέδρου της “Διαχειριστικής Επιτροπής του ΚΑΔ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΙΑΤΡΙΔΟΥ ” στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ευρώτα (Σκάλα Λακωνίας, 1ος όροφος) κας Δεντάκου Ελένης, τηλ. επικοινωνίας 2735360022 και 2735360038 και Χαγιά Θεοδώρα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

https://www1.gsis.gr/gspp/dhpe/faces/anarthseis-task-flow/searchAnarthseis

 

Κατηγορία: 
Προκήρυξη