11η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
24/04/2019 - 10:00
Παρατηρήσεις: 

11η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

   Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 72 και το άρθρο 75 του Ν. 3852/20120 (ΦΕΚ 87/2010   τεύχος Α΄) σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 24η  Απριλίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω  θέματα :

Τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2019
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την απόδοση πάγιας προκαταβολής προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δ. Ευρώτα 2019
Έγκριση  πρακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου Δήμου Ευρώτα»
Ορισμός δικηγόρου για την νομική υποστήριξη στον κ. Μένεγα Σωτήριο με την ιδιότητα του Προέδρου Δημ. Συμβουλίου
Ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Επείγουσα κατασκευή τοίχου αντιστήριξης δημοτικής οδού στην Τ.Κ. Κροκεών» με την διαδικασία του κατεπείγοντος
Ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Επείγουσα κατασκευή λίθινου τοιχίου  αντιστήριξης δημοτικής οδού πλησίον Ι.Ν. Ευαγγελίστριας στην Τ.Κ. Γερακίου»
Η πρόεδρος  της Επιτροπής

Δεντάκου Ελένη