14η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
07/06/2019 - 14:00
Παρατηρήσεις: 

14η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

   Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 72 και το άρθρο 75 του Ν. 3852/20120 (ΦΕΚ 87/2010   τεύχος Α΄) σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 7η  Ιουνίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω  θέματα :

Τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2019
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την απόδοση πάγιας προκαταβολής προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δ. Ευρώτα 2019
Αποδοχή δωρεάς επιταγών supermarket “market in”  & Σκλαβενίτη , για σκοπούς «Κοινωνικού Παντοπωλείου ».
Η πρόεδρος  της Επιτροπής

Δεντάκου Ελένη