Πρόσκληση ανάθεσης εργασίες κατασκευής μόνωσης οροφής αιθουσών και αποκατάστασης χρωματισμών Α΄ Δημοτικού Σχολείου Σκάλας

   
Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Αρχείο Πρόσκληση ανάθεσης εργασίες κατασκευής μόνωσης οροφής αιθουσών και αποκατάστασης χρωματισμών Α΄ Δημοτικού Σχολείου Σκάλας
Παρατηρήσεις: 

Πρόσκληση ανάθεσης εργασίες κατασκευής μόνωσης οροφής αιθουσών και αποκατάστασης χρωματισμών Α΄ Δημοτικού Σχολείου Σκάλας
 

Κατηγορία: 
Προκήρυξη