15η έκτακτη πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
05/06/2019 - 13:30
Παρατηρήσεις: 

15η έκτακτη πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής
06/06/2019 από ADMIN σε ΘΕΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 72 και το άρθρο 75 του Ν. 3852/20120 (ΦΕΚ 87/2010
τεύχος Α΄) σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 5 η Ιουνίου 2019 ημέρα
Τετάρτη και ώρα 13.30 μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω θέματα :

Ανάκληση τμήματος Β΄ της 67/2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής
Ανάκληση τμήματος Β΄ της 68/2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής
Ανάκληση τμήματος Β΄ της 69/2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής
Η πρόεδρος της Επιτροπής

Δεντάκου Ελένη

 

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Microsoft Office document icon 15η-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-έκτακτη