ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗN 15 η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
14/06/2019 - 20:00
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗN 15 η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗN 15 η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΡΟΣ : Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, Προέδρους Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 68, 69 του Ν. 3852 / 2010
(ΦΕΚ 87 / Α / 07-06-2010), όπως ισχύουν, σας καλούμε σε Τακτική
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Παρασκευή 14
Ιουνίου 2019 και ώρα …20:00 , στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου μας,
με τα πιο κάτω θέματα:
ΘΕΜΑ 1ο: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2019 – Τροποποίηση
Τεχνικού Προγράμματος 2019»
(εισηγητής – Αντιδήμαρχος κα Δεντάκου Ελένη)
ΘΕΜΑ 2ο: «ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΩΝ ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΝΠΔΔ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΘΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ»
(εισηγητής – Αντιδήμαρχος κα Δεντάκου Ελένη)
ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση σχετικά με την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή
δικτύου όμβριων υδάτων Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου»
(εισηγητής -Αντιδήμαρχος κ ος Πολολός Παναγιώτης).
ΘΕΜΑ 4ο: Παράταση προθεσμίας του έργου: «Διαμόρφωση –Επισκευή
του πρώην Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου για την στέγαση του ΕΕΕΕΚ
Δήμου Ευρώτα»
(εισηγητής -Αντιδήμαρχος κ ος Πολολός Παναγιώτης).
ΘΕΜΑ 5ο: Χορήγηση παράτασης περαίωσης και έγκριση του 1ου
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Τ.Κ. ΑΠΙΔΙΑΣ»

(εισηγητής -Αντιδήμαρχος κ ος Πολολός Παναγιώτης).
ΘΕΜΑ 6ο: «Απόφαση σχετικά με την εκτέλεση της υπηρεσίας
αποκομιδής απορριμμάτων από τις Δ.Ε. Γερονθρών, Δ.Ε. Νιάτων και Δ.Ε.
Έλους»
(εισηγητής – Αντιδήμαρχος κα Δεντάκου Ελένη)

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

 

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Microsoft Office document icon 15η-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-έκτακτη-1