16η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
18/06/2019 - 14:00
Παρατηρήσεις: 

16η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 72 και το άρθρο 75 του Ν. 3852/20120 (ΦΕΚ 87/2010
τεύχος Α΄) σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 18 η Ιουνίου 2019 ημέρα
Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω θέματα :

Τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2019
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την απόδοση πάγιας προκαταβολής
προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δ. Ευρώτα 2019
Ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου πληρωμής δαπανών για επεκτάσεις δημοτικού
φωτισμού και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων
Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου στη θέση ¨Προφήτης
Ηλίας¨ στην Δ.Κ. Βλαχιώτη
Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου στην Τ.Κ. Αστερίου
Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου στην Τ.Κ. Απιδιάς
Ορισμός δικηγόρου για παροχή νομικής υποστήριξης
Τροποποίηση της 80/2019 Α.Ο.Ε.
Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών του διαγωνισμού του έργου
«Διαμόρφωση χώρων κοιμητηρίων Δήμου Ευρώτα»
Σχετικά με ορισμό σε δικηγόρο δικαστική υπόθεση απόφασης έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός
σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην θέση ¨χιονοβούνι¨ των Δήμων
Ευρώτα και Μονεμβασίας Ν. Λακωνίας της εταιρίας ΑΡΧΡΑΝ ΑΙΟΛΟΚΗ ΑΕ
Η πρόεδρος της Επιτροπής
Δεντάκου Ελένη

 

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Microsoft Office document icon 16η-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ