17η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
21/06/2019 - 11:30
Παρατηρήσεις: 

17η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 72 και το άρθρο 75 του Ν. 3852/20120 (ΦΕΚ 87/2010
τεύχος Α΄) σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 21 η Ιουνίου 2019 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 11.30 μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω θέματα :

Ορισμός δικηγόρου για παροχή νομικής υποστήριξης
Η πρόεδρος της Επιτροπής

Δεντάκου Ελένη

 

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Microsoft Office document icon 17η-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-EKTAKTH-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ