ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16 ΔΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
04/07/2019 - 20:00
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16 ΔΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ
01/07/2019 από ADMIN σε ΘΕΜ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗN 16 η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΡΟΣ : Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, Προέδρους Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 68, 69 του Ν. 3852 / 2010
(ΦΕΚ 87 / Α / 07-06-2010), όπως ισχύουν, σας καλούμε σε Τακτική
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Πέμπτη 04
Ιουλίου 2019 και ώρα …20:00 , στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου μας,
με τα πιο κάτω θέματα:
ΘΕΜΑ 1ο: Συζήτηση – Ψήφισμα για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων σχεδιασμού ΣΔΙΤ στην Δ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ (Εισηγητής – Δήμαρχος κ. Δήμος Βέρδος)
ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης σχετικά με <<ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019. >> σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 9132/14-06-2019 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας
(εισηγητής -Αντιδήμαρχος κ α Δεντάκου Ελένη )
ΘΕΜΑ 3ο: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων από ΥΠ.ΕΣ. για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2019 (ΣΑΤΑ). (εισηγητής -Αντιδήμαρχος κ α Δεντάκου Ελένη )
ΘΕΜΑ 4ο: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων από ΥΠ.ΕΣ. ( Β΄ κατανομή από Κ.Α.Π. 2019 ) στις σχολικές επιτροπές για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολειών. (εισηγητής -Αντιδήμαρχος κ α Δεντάκου Ελένη )
ΘΕΜΑ 5ο: Απόδοση κατανομής πόσων ως τακτική επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ Νικηφόρος Βρεττάκος για τις λειτουργικές δαπάνες των παιδικών σταθμών και των χώρων άθλησης του Δήμου Ευρώτα (εισηγητής -Αντιδήμαρχος κ α Δεντάκου Ελένη )
ΘΕΜΑ 6ο: Απόδοση κατανομής πόσων ως τακτική επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ Νικηφόρος Βρεττάκος για τις λειτουργικές δαπάνες των παιδικών σταθμών και των χώρων άθλησης του Δήμου Ευρώτα
(εισηγητής -Αντιδήμαρχος κ α Δεντάκου Ελένη )
ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση περί ορισμού υπευθύνου λογαριασμών για την πληρωμή έργων του ΠΔΕ μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος. (εισηγητής -Αντιδήμαρχος κ α Δεντάκου Ελένη )
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση εξειδίκευσης της δαπάνης για την αποζημίωση επικειμένων λόγω πράξης εφαρμογής Βλαχιώτη». (εισηγητής -Αντιδήμαρχος κ α Δεντάκου Ελένη )
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση εξειδίκευσης της δαπάνης για την αποζημίωση επικειμένων λόγω πράξης εφαρμογής Βλαχιώτη». (εισηγητής -Αντιδήμαρχος κ α Δεντάκου Ελένη )
ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση σχετικά με την υλοποίηση της υπηρεσίας «Υπηρεσίες Τεχνικού ασφαλείας και Ιατρού εργασίας.» (εισηγητής -Αντιδήμαρχος κος Πολολός Παναγιώτης).
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση της προμήθειας «Προμήθεια ειδών τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ευρώτα «Νικηφόρος Βρεττάκος» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης (εισηγητής – Αντιδήμαρχος κα Δεντάκου Ελένη)
ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση σχετικά με την υλοποίηση της υπηρεσίας «Δαπάνες λειτουργίας βιολογικών και αντλιοστασίων Δήμου» (εισηγητής – Αντιδήμαρχος κος Πολολός Παναγιώτης)

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση σχετικά με την έγκριση του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ, Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 7ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016” και χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσής του.
(εισηγητής – Αντιδήμαρχος κος Πολολός Παναγιώτης)

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση σχετικά με την έγκριση του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και του 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση- επισκευή του πρώην Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου για τη στέγαση του ΕΕΕΕΚ
Δήμου Ευρώτα» (εισηγητής – Αντιδήμαρχος κος Πολολός Παναγιώτης)
ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση σχετικά με την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» (εισηγητής – Αντιδήμαρχος κα Δεντάκου Ελένη)
ΘΕΜΑ 16ο: Λήψη απόφασης για προμήθεια βιβλίων (εισηγητής – Αντιδήμαρχος κα Δεντάκου Ελένη)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΕΝΕΓΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

 

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Αρχείο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-16-ΔΣ-ΤΕΛΙΚΟ-2019