ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΟΔΑΣΙΚΟΎ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ Δ.Ε.ΓΕΡΟΝΡΘΩΝ ΚΑΙ ΝΙΑΤΩΝ

   
Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-Δ.Ε.ΓΕΡΟΝΡΘΩΝ-ΚΑΙ-ΝΙΑΤΩΝ
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΟΔΑΣΙΚΟΎ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ Δ.Ε.ΓΕΡΟΝΡΘΩΝ ΚΑΙ ΝΙΑΤΩΝ

 

Κατηγορία: 
Προκήρυξη