ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΟΔΑΣΙΚΟΎ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΙ ΕΛΟΥΣ

   
Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-Δ.Ε.ΣΚΑΛΑΣ-ΚΑΙ-ΕΛΟΥΣ
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΟΔΑΣΙΚΟΎ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΙ ΕΛΟΥΣ

 

Κατηγορία: 
Προκήρυξη