ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων η 4η Αυγούστου 2019¨ (10η ημερολογιακή ημέρα από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης σε εφημερίδα)

   
Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Package icon Σχετικα-Έγγραφα
Παρατηρήσεις: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων η 4η Αυγούστου 2019¨ (10η ημερολογιακή ημέρα από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης σε εφημερίδα)
 

Κατηγορία: 
Προκήρυξη