ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ

   
Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Package icon ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ-ΑΙΓΙΑΛΩΝ-ΔΗΜΟΥ-ΕΥΡΩΤΑ-001
Παρατηρήσεις: 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ

άρθρο 13 παρ. 9 αι άρθρο 27 παρ. 9 του Ν.2971/2001 (Α΄285)”

 

Κατηγορία: 
Προκήρυξη