ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
31/07/2020 - 10:00
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σύμφωνα με το  άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄) σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 31η Ιουλίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 μ.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω  θέματα:

Λήψη απόφασης επί της γνωμοδότησης του δικηγόρου Φαρλέκα Ανάργυρου, για άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ΄ αριθμ. 37/2020 δικαστικής αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Σπάρτης.
                             Ο πρόεδρος  της Επιτροπής  

                              Κυριακάκος  Παναγιώτης

 

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Microsoft Office document icon 26η-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-έκτακτη