ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΟΣ (01) ΑΤΟΜΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΈΡΓΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ, ΓΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ, ΕΠΟΧΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑ

   
Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon Σχετικά Έγγραφα
Παρατηρήσεις: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΟΣ (01) ΑΤΟΜΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΈΡΓΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ, ΓΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ, ΕΠΟΧΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ).
 

Κατηγορία: 
Προκήρυξη