ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 5 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ

   
Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Package icon Σχετικά Έγγραφα
Παρατηρήσεις: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 5 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ
 

 

Κατηγορία: 
Προκήρυξη