ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18ης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
10/06/2020 - 14:00
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18ης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σύμφωνα με το  άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄) σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 10η  Ιουνίου 2020 ημέρα Τετάρτηκαι ώρα 14.00 μ.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω  θέματα:

Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση  ελέγχου απολογισμού και σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2016 για  το  ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ¨Νικ. Βρεττάκος¨ . 
Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

Κυριακάκος  Παναγιώτης

 

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Microsoft Office document icon 18η-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ