ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16ης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
19/05/2020 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16ης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τεύχος Α΄) σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 19 η Μαΐου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω θέματα:

1 Λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2020
2 Λήψη απόφασης σχετικά με αποδοχή ή μη δωρεάν παραχώρησης ρυμοτομούμενου τμήματος οικοπέδου σε κοινή χρήση
3 Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Πρακτικού για την υπηρεσία με τίτλο: “Τοποθέτησης τουαλετών στο καταυλισμό ΡΟΜΑ¨
4 Λήψη απόφασης σχετικά με την «Μίσθωση ακινήτου για την στέγαση γραφείου της Τ.Κ. Δαφνίου Δήμου Ευρώτα».
5 Λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση (7ης) παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Ευρώτα, Ν. Λακωνίας που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 7ης Σεπτεμβρίου 2016».
6 Λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Επισκευή – συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου ΤΚ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ»

Ο πρόεδρος της Επιτροπής
Κυριακάκος Παναγιώτης

 

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Microsoft Office document icon 16η-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΟΙΚ.-ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ