Πρόσκληση ενδιαφέροντος

   
Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon Έγγραφο2
Παρατηρήσεις: 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ
Διεύθυνση: Ιωάννη Λιναρδάκου 5, Τ.Κ. 23051 Σκάλα.
Τηλέφωνο: 2735360019
Fax: 2735024033

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Ευρώτα ενημερώνει όλους τους ενδιαφερομένους οικονομικούς φορείς
ότι πρόκειται να προβεί στην κατεπείγουσα υπηρεσία με τίτλο: «Τοποθέτησης
τουαλετών στο καταυλισμό ΡΟΜΑ» για την προστασία από τον κορωνοϊο covid –
19, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του
άρθρου 32 του ν. 4412/2016», ενδεικτικού προϋπολογισμού 9.920,00 € (συμπερ. του
ΦΠΑ).
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω υπηρεσίας περιέχονται στην 24/4/2020
τεχνοοικονομικής περιγραφή της Δ/νσης Περιβάλλοντος Υπ. Δόμησης και
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ευρώτα.
Η ανάθεση της προμήθειας θα διενεργηθεί με την διαδικασία της
διαπραγμάτευσης κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 λόγω του
κατεπείγοντος ύστερα από την λήψη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής κατ’
εφαρμογή των διατάξεων: α) της παρ. 3 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. 11/11-3- 2020
(ΦΕΚ 55 Α/11-3-2020): Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του, β) της περίπτωσης δ1 της παρ. 1 του άρθρου 72 του
Ν.3852/2010 Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων και γ) τις διατάξεις του
Ν 4412/16.
Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλείσθε, όπως υποβάλλετε την προσφορά σας το
αργότερο έως τη Τετάρτη 08/05/2020_ και ώρα _14:00 στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ευρώτα στην Σκάλα, ΤΚ 23051. Οι
προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή διαπραγμάτευσης.
Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα πρέπει να περιέχει:
Α) Τα δικαιολογητικά συμμετοχής (περί μη συνδρομής των λόγων
αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/16) δηλ.:

Απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ως
αποδεικτικό μέσο με την οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει:
α) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, ότι δεν υπάρχει εις βάρος του
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην
παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16. β) Στην περίπτωση νομικού προσώπου
(εταιρίας), ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους
που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 εις βάρος των εξής
προσώπων:
• διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.),
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.),
• διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.).
• μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών
και
• νόμιμους εκπροσώπους στις λοιπές περιπτώσεις νομικών προσώπων.
Στην περίπτωση αυτή η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο
εκπρόσωπο της εταιρίας όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/16.
Φορολογική ενημερότητα
Ασφαλιστική ενημερότητα (από όλους τους οργανισμούς κύριας και
επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο οικονομικός φορέα οφείλει
να καταβάλει εισφορές).
Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό Επιμελητήριο /
Μητρώο, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό
επάγγελμα τους.
Στην περίπτωση νομικών προσώπων επιπλέον απαιτείται η προσκόμιση
αποδεικτικών της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης.
Β) Την τεχνική προσφορά (σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές)
Γ) Το έντυπο οικονομικής προσφοράς .
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ευρώτα.
Ο Δήμαρχος
ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τοποθέτησης τουαλετών στο καταυλισμό ΡΟΜΑ
Για την εξυπηρέτηση του καταυλισμού ΡΟΜΑ στη θέση «ΜΠΑΣΤΑ» περιοχής
Τρινήσων Δ.Κ. Σκάλας, σε χώρο ιδιοκτησίας του Δήμου και στα πλαίσια
προστασίας του πληθυσμού από την εξάπλωση του COVID-19, απαιτείται η
τοποθέτηση 6 χημικών τουαλετών.
Οι χημικές τουαλέτες θα είναι κλειστού τύπου, κατασκευασμένες από ανθεκτικό
H.D.P.E (υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο) και θα φέρουν πιστοποίηση ISO.
Θα περιλαμβάνουν όλον τον απαιτούμενο εξοπλισμό για τη εύρυθμη και
απρόσκοπτη λειτουργία τους.
Ενδεικτικά, οι τουαλέτες θα περιλαμβάνουν λεκάνη κλειστού τύπου, νιπτήρα,
δεξαμενή αποβλήτων, κρεμάστρα, θήκη για χαρτί υγείας-σαπούνι, κλπ.
Η υπηρεσία περιλαμβάνει τη διάθεση, τη μεταφορά, την εγκατάσταση στα
σημεία που θα υποδειχθούν από το Δήμο και την μετέπειτα απομάκρυνση.
Επίσης περιλαμβάνει:
• Τη συντήρηση, τη τακτική απολύμανση εντός του χώρου των τουαλετών
και πέριξ αυτών και το καθαρισμό των επιφανειών των τουαλετών, μία
φορά κάθε εβδομάδα.
• Την απομάκρυνση των λυμάτων με συχνότητα τουλάχιστον 2 φορές το
μήνα.
• Την παροχή όλων των απαραίτητων αναλωσίμων υλικών (χαρτικά,
σαπούνια, απολυμαντικά – καθαριστικά υγρά, κλπ.), όποτε απαιτηθεί.
H διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας, θα είναι για 4 μήνες.
Η πληρωμή θα είναι τμηματική.
Δαπάνη υπηρεσίας : 8.000,00 € + 1.920,00 € = 9.920,00 €

 

Κατηγορία: 
Προκήρυξη