ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
27/04/2020 - 12:00
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αριθ. 10/2020)

Καλείστε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την 27-04-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 12:00 και λήξη 14:00.


Η τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03- 2020), με τις υπ΄αριθ. 40/20930/31-3-2020 και 18318/13-3-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 Ν,3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018.


Τίθεται από το νομοθέτη πλέον ως μόνη προϋπόθεση για τη νομιμότητα της δια περιφοράς συνεδρίασης η συμμετοχή έως την 31 η Μαΐου 2020 του ενός δεύτερου (1/2) των μελών του οικείου συμβουλίου.


Οι αποφάσεις που λαμβάνονται ανακοινώνονται από την πρόεδρο του συμβουλίου στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοιού COVID-19.


Σύμφωνα με τα ανωτέρω μέχρι την ώρα λήξης της δια περιφοράς συνεδρίασης (14:00 μμ) οι δημοτικοί σύμβουλοι θα
μπορούν να ψηφίσουν τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με e–mail από τον προσωπικό λογαριασμό τους προς το e-mail της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ευρώτα.


Όσοι Δημοτικοί σύμβουλοι δεν διαθέτουν προσωπικό e-mail θα μπορούν να ψηφίσουν τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό της γραμματέως του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 6993225886 καθώς και της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμού 6945777605, με γραπτό μήνυμα,
αναφέροντας και το όνομα τους.

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1 ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ του Δήμου Ευρώτα και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος,
Υπηρεσιών Δόμησης & Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ευρώτα, έως το έτος 2022

Εισηγητής: Φιφλής Δημήτριος –αντιδήμαρχος


Η Πρόεδρος
ΔΕΝΤΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

 

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Αρχείο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-10-ΔΣ-2020