Πρόσκληση για σύγκληση στην 8 η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
06/04/2020 - 15:00
Παρατηρήσεις: 

Πρόσκληση για σύγκληση στην 8 η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για σύγκληση στην 8 η συνεδρίασηΔημοτικού Συμβουλίου»


Σας καλούμε σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου –δια περιφοράς- που θα γίνει τη ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
στις 15:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωναμε τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, λόγω του
κατεπείγοντος του θέματος, αλλά και τις διατάξεις της παρ. 1του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 για να συζητήσουμε και να
αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:


ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα « Λήψη οικονομικών μέτρων στήριξης λόγω της κρίσης
του κορωνοϊου COVID-19 – Απαλλαγές τελών.
Εισηγητής: Κυριακάκος Παναγιώτης –αντιδήμαρχος


ΘΕΜΑ 2ο : Απόφαση για την επιλογή υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2020 Δήμου Ευρώτα
Εισηγητής: Κυριακάκος Παναγιώτης –αντιδήμαρχος

Η Πρόεδρος
ΔΕΝΤΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

 

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Αρχείο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-8-ΔΣ-2020-τελικο