ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: «Απολύμανση εγκαταστάσεων και κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ευρώτα»