ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 4ΗΣ/2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Π.Ζ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
27/03/2020 - 10:00
Παρατηρήσεις: 

ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 4ΗΣ/2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Π.Ζ
26/03/2020 από ADMIN σε ΘΕΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Παρακαλείσθε όπως την 27 η Μαρτίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. ( δια περιφοράς συνεδρίαση 4 η Ε.Π.Ζ ) με το κάτωθι θέμα συζήτησης της ημερήσιας διάταξης και λήψης αποφάσεως επ’ αυτού:
1.Λήψη απόφασης περί ανάκλησης αδείας εκμετάλλευσης περιπτέρου της αποβιούσης Λυμπέρη Παναγιώτα του Δημητρίου στη Δ.Κ Σκάλας Δ.Ευρώτα .
(Εισηγητής: κ.Μπόλλας Βασίλειος – Πρόεδρος) .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Π.Ζ
ΜΠΟΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Συν/να: 1.Εισήγηση Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δ.Ευρώτα

 

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Αρχείο προσκληση-ε.π.ζ