Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών και διαχειριστικού ελέγχου, Κ.Δ.Ε.Δ.Ε. “Ευρώτειος Πολιτεία”

   
Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Package icon Σχετικά Έγγραφα
Παρατηρήσεις: 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών και διαχειριστικού ελέγχου, Κ.Δ.Ε.Δ.Ε. “Ευρώτειος Πολιτεία”

 

Κατηγορία: 
Προκήρυξη