Ανακοίνωση παραλαβής πορισμάτων Τ.Κ Αστερίου από Παγετό 8/1/2019