ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ –
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων οχύρωσης απέναντι στην επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και το Επίδομα Στέγασης, ενώ αναστέλλονται οι διαδικασίες χορήγησης επιδόματος γέννησης σύμφωνα με το άρθρο 7 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 11 η ς Μαρτίου 2020.
Πιο συγκεκριμένα για τους πολίτες, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει νέα αίτηση για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και το Επίδομα Στέγασης έως την 11 η Μαρτίου 2020, παρατείνεται για έναν(1) μήνα η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων των προγραμμάτων αυτών, η οποία έληξε τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους. Όσον αφορά το Επίδομα Γέννησης αναστέλλεται από την 1 η Μαρτίου έως τις 30 Απριλίου του τρέχοντος έτους η προθεσμία των τριών (3) μηνών για την
υποβολή αίτησης χορήγησης του.
Επιπρόσθετα αναβάλλεται μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020 η συνεδρίαση των υγειονομικών επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.ΠΑ.) για την εξέταση αναπηρικών παροχών, που σημαίνει ότι είναι η άσκοπη η υποβολή αιτήσεων, καθώς καμία νέα αίτηση δε θα εξετασθεί μέχρι την παραπάνω ημερομηνία.
Με βάση τα προαναφερθέντα, οι πολίτες δε χρειάζεται να προσέρχονται στις υπηρεσίες του Δήμου Ευρώτα για τα συγκεκριμένα προγράμματα για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
Κατά τα άλλα καλούνται όλοι και ιδιαίτερα οι ευπαθείς ομάδες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του ΕΟΔΥ προκειμένου να περιοριστεί στο μέγιστο βαθμό η διάδοση του ιού. Γενικότερα απαιτείται επαγρύπνηση και αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων και συγκεντρώσεων σε κλειστούς χώρους.


Σχετικά Έγγραφα