Κοινοποίηση πορισμάτων εκτίμησης ζημιάς από ΠΑΓΕΤΟ 12-01-2019 στην Τ.Κ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Προθεσμία για ενστάσεις έως 03-10-2019. 25/09/2019 από ADMIN σε ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΕΛΓΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΓΙΑ-ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ-ΧΑΛΑΖΙ-12-01-2019-ΤΚ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

   

Κοινοποίηση πορισμάτων εκτίμησης ζημιάς από ΠΑΓΕΤΟ 12-01-2019 στην Τ.Κ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Προθεσμία για ενστάσεις έως 03-10-2019. 25/09/2019 από ADMIN σε ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΕΛΓΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΓΙΑ-ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ-ΧΑΛΑΖΙ-12-01-2019-ΤΚ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Κοινοποίηση πορισμάτων εκτίμησης ζημιάς από ΠΑΓΕΤΟ 12-01-2019 στην Τ.Κ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Προθεσμία για ενστάσεις έως 03-10-2019.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΓΙΑ-ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ-ΧΑΛΑΖΙ-12-01-2019-ΤΚ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ