Κοινοποίηση πορισμάτων εκτίμησης ζημιών από ΠΛΗΜΜΥΡΑ της 06-02-2019 στην κοινότητα Μυρτιάς

   

Κοινοποίηση πορισμάτων εκτίμησης ζημιών από ΠΛΗΜΜΥΡΑ της 06-02-2019 στην κοινότητα Μυρτιάς

Κοινοποίηση πορισμάτων εκτίμησης ζημιών από ΠΛΗΜΜΥΡΑ της 06-02-2019 στην κοινότητα Μυρτιάς

Προθεσμία για ενστάσεις έως Παρασκευή 27-09-2019

Ανακοίνωση-για-πορίσματα-Μυρτιάς-ΠΛΗΜΜΥΡΑ-6-2-2019