Κοινοποίηση πορισμάτων εκτίμησης ζημιάς από ΧΑΛΑΖΙ 12-01-2019 στην Τ.Κ. ΓΡΑΜΜΟΥΣΑΣ

   

Κοινοποίηση πορισμάτων εκτίμησης ζημιάς από ΧΑΛΑΖΙ 12-01-2019 στην Τ.Κ. ΓΡΑΜΜΟΥΣΑΣ

Κοινοποίηση πορισμάτων εκτίμησης ζημιάς από ΧΑΛΑΖΙ 12-01-2019 στην Τ.Κ. ΓΡΑΜΜΟΥΣΑΣ

Προθεσμία για ενστάσεις έως 26-09-2019
Ανακοίνωση-για-τα-πορίσματα-ζημιάς-από-ΧΑΛΑΖΙ-12-01-2019-Τ.Κ.-ΓΡΑΜΜΟΥΣΑ