ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ Τ.Κ ΕΛΟΥΣ ΤΗΣ 6-2-2019