ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ ΑΠΟ ΧΑΛΑΖΙ 12-01-2019