Πρακτικό 4/2019 συνεδρίασης Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ευρώτα