ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για το Πρόγραμμα Αναδιάρθωσης & Μετατροπής Αμπελώνων περιόδου 2020-2021