Πρόγραμμα εορτασμού Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου 1821

   

Πρόγραμμα εορτασμού Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου 1821

Πρόγραμμα εορτασμού Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου 1821

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εορτασμού Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου 1821

          Γενικός σημαιοστολισμός Δημοσίων, Δημοτικών, Ιδιωτικών Καταστημάτων, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και κατοικιών από την 8η πρωινή της 23ης μέχρι και της δύσεως του ηλίου της 25ης  Μαρτίου 2019.

        Φωταγώγηση όλων των καταστημάτων του δημοσίου, των Ο.Τ.Α., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Τραπεζών, κατά τις βραδινές ώρες της 24ηςκαι 25ης Μαρτίου 2019.

Την 25η Μαρτίου 2019

Δημοτική Κοινότητα Σκάλας (Έδρα)

Ώρα 07:30 π.μ. Χαιρετισμός της Ημέρας με χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες

Ώρα 08:00 π.μ. Έπαρση της σημαίας στον χώρο των Ηρώων

Ώρα 09:15π.μ.  Προσέλευση των μαθητών στην εκκλησία

Ώρα 09:45 π.μ. Συγκέντρωση και προσέλευση επισήμων στον Ι.Ν. Αγίας Τριάδας

Ώρα 10:00 π.μ. Επίσημη δοξολογία στον Ι.Ν. Αγίας Τριάδας

Στη συνέχεια μετάβαση στο Ηρώο στην Πλατεία Πηγών, όπου θα πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα :

α. Επιμνημόσυνη δέηση

β. Κατάθεση στεφάνων από τους κ.κ.

Δήμαρχο Δήμου Ευρώτα, κ. Βέρδο Δήμο
Εκπρόσωπο Περιφέρειας Πελοποννήσου,
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Μένεγα Σωτήριο
Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Σκάλας, κα Κούρλα-Γκουβούση Ιωάννα
Διοικητή Αστυνομικού Τμήματος Ευρώτα, Aστυνόμο Β΄, κ. Λυμπέρη Παναγιώτη

Διοικητή Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Δήμου Ευρώτα, κ. Δαμηλάκο Τζανέτο Παναγιώτη
Εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λακωνίας,
Διευθυντή Γυμνασίου Σκάλας, κ. Βλάχο Νικόλαο
Εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λακωνίας, Διευθυντή 2ου Δημοτικού Σχολείου Σκάλας, κ. Δούβρη Ευάγγελο
Εκπρόσωπο Εθνικής Αντίστασης, κ. Χούμπαυλη Στέφανο
Υποδιευθύντρια Γυμνασίου Σκάλας, κα. Λεϊμονίτη Βασιλική
Μαθήτρια Λυκείου Σκάλας
Μαθητή 1ου Δημοτικού Σχολείου Σκάλας, Καραστάθη Ειρήναρχο
Μαθήτρια 2ου Δημοτικού Σχολείου Σκάλας
γ. Εκφώνηση του Πανηγυρικού λόγου της Ημέρας από την εκπαιδευτικό-φιλόλογο του        Λυκείου Σκάλας, κα. Μαρκάκου Παρασκευή

δ. Απαγγελία ποιημάτων από:

Μαθήτρια Λυκείου Σκάλας, Γιαννακάκου Χρύσα
Μαθήτρια Γυμνασίου Σκάλας, Ταμβακολόγου Αγγελική
Μαθητή 1ου Δημοτικού σχολείου Σκάλας, Λεϊμονίτη Ιωάννη
Μαθήτριες 2ου Δημοτικού σχολείου Σκάλας, Δρακουλάκου Ευαγγελία, Κοτσώνα Μαρία
ε. Τήρηση ενός λεπτού σιγή, εις μνήμην των ενδόξων νεκρών

στ.Εθνικός Ύμνος

ζ. Παρέλαση στην κεντρική οδό της Πόλεως (έναρξη από την καφετέρια Κυριακάκου μετερματισμό την Πλατεία Δημαρχείου)

η. Παραδοσιακοί χοροί στην πλατεία του Δημαρχείου

Τελετάρχης ορίζεται η δημοτική υπάλληλος,

κα Θηβαίου Σοφία

Δημοτική Κοινότητα Βλαχιώτη

Ώρα 07:30 π.μ. Χαιρετισμός της Ημέρας με χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες .

Ώρα 08:30π.μ.Έπαρση της σημαίας στην κεντρική πλατεία Βλαχιώτη από την Δημοτική Φιλαρμονική.

Ώρα 09:15 π.μ. Προσέλευση των μαθητών στην εκκλησία

Ώρα 09:30π.μ.  Συγκέντρωση και προσέλευση επισήμων στον Ι.Ν. Αγίου Νεκταρίου

Ώρα 10:00 π.μ. Επίσημη δοξολογία στον Ι.Ν. Αγίου Νεκταρίου

Στη συνέχεια μετάβαση στην  κεντρική πλατεία Βλαχιώτη όπου θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εκδηλώσεις :

α. Επιμνημόσυνη δέηση

β. Κατάθεση στεφάνων από τους κ.κ.

Εκπρόσωπο Δήμου Ευρώτα, Αντιδήμαρχο κα Κρητικάκου-Γκουβούση Αργυρώ
Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Βλαχιώτη, κ. Μαρτσούκο Ιωάννη
Εκπρόσωπο Αστυνομικού Τμήματος Ευρώτα, παστυνόμο Β΄, Κουτσοβασίλη Νικόλαο
Εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λακωνίας, Διευθυντή Δημοτικού Σχολείου Βλαχιώτη κ. Μπούσκο Κωνσταντίνο
Εκπρόσωπο Εθνικής Αντίστασης
Διευθύντρια Γενικού Λυκείου Έλους, κα. Κρητικάκου Παναγιώτα
Διευθύντρια Γυμνασίου Βλαχιώτη, κα. Μαριάττα Κορμπάκη
Μαθητή Δημοτικού σχολείου Βλαχιώτη, Χελιώτη Πάρη
γ. Εκφώνηση του Πανηγυρικού λόγου της Ημέρας από την εκπαιδευτικό του               Γυμνασίου Βλαχιώτη, κα. Παγκάλου Ελένη

δ. Απαγγελία ποιημάτων από:

Μαθήτρια Γενικού Λυκείου Έλους, Μεταξία Χατζηγεωργούδη
Μαθήτρια Γυμνασίου Βλαχιώτη, Ρούσσου Βασιλική-Ιωάννα
Μαθητή Δημοτικού σχολείου Βλαχιώτη
ε.  Τήρηση ενός λεπτού σιγή, εις μνήμην των ενδόξων νεκρών

στ. Εθνικός Ύμνος

ζ. Παρέλαση στην Κεντρική οδό της πόλεως

η. Παραδοσιακοί χοροί στην κεντρική πλατεία.

Τελετάρχης ορίζεται η εκπαιδευτικός του Γυμνασίου Βλαχιώτη,

 κα Υψηλάντη Γαρυφαλλιά

Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου

Ώρα 07:00 π.μ. Χαιρετισμός της Ημέρας με χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες

Ώρα 09:00 π.μ. Προσέλευση των μαθητών στην εκκλησία

Ώρα 09:30 π.μ. Επίσημη δοξολογία στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου

Εκφώνηση Πανηγυρικού λόγου της Ημέρας από την εκπαιδευτικό του Δημοτικού σχολείου Νιάτων-Αγίου Δημητρίου, κα Στρατή Κωνσταντίνα-Ελένη

Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν παρέλαση προς την κεντρική πλατεία Αγίου Δημητρίου

α. Κατάθεση στεφάνων από τους κ.κ.:

Εκπρόσωπο Δήμου Ευρώτα,  Αντιδήμαρχο, κ. Παπαγιαννόπουλο Θεόδωρο
Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Αγίου Δημητρίου, κ. Θεοδωρακάκο Δημήτριο
Εκπρόσωπο Εθνικής Αντίστασης
Μαθήτρια Δημοτικού σχολείου Νιάτων-Αγίου Δημητρίου, Τζαμπάζοβα Θεοδώρα
Μαθητές Νηπιαγωγείου
β. Τήρηση ενός λεπτού σιγή, εις μνήμην των ενδόξων νεκρών

γ. Εθνικός Ύμνος

δ. Παραδοσιακοί χοροί

Τελετάρχης ορίζεται η εκπαιδευτικός του Δημοτικού σχολείου Νιάτων-Αγίου Δημητρίου

κα Στρατή Κωνσταντίνα-Ελένη

Τοπική Κοινότητα Βρονταμά

Ώρα 07:00 π.μ. Χαιρετισμός της Ημέρας με χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες

Ώρα 09:00 π.μ. Προσέλευση των μαθητών στην εκκλησία

Ώρα 09:30 π.μ. Επίσημη δοξολογία στον Ι.Ν. Τριών Ιεραρχών

Εκφώνηση του Πανηγυρικού λόγου της Ημέρας από τον εκπαιδευτικό του Δημοτικού σχολείου Βρονταμά, κ. Εμμανουηλίδη Απόστολο

Στη συνέχεια μετάβαση στον προ του Ιερού Ναού χώρο

α. Κατάθεση στεφάνων από τους κ.κ.:

Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Βρονταμά, κα. Σαρρή-Απαλοδήμα Λυγερή-Μαρία
Εκπρόσωπο Εθνικής Αντίστασης
Εκπρόσωπο της Σχολικής Μονάδας Βρονταμά, Νηπιαγωγό κα. Καμάρη Αλεξάνδρα
Μαθητή Δημοτικού σχολείου Βρονταμά, Μοκάνου Βασίλη
Μαθήτριες Νηπιαγωγείου Βρονταμά, Καλογιάννη Διαμάντω & Φαρλέκα Αδαμαντία
β. Τήρηση ενός λεπτού σιγή, εις μνήμην των ενδόξων νεκρών

γ. Παρέλαση προς την κεντρική πλατεία

δ. Εορταστικές εκδηλώσεις των μαθητών του Δημοτικού σχολείου και του Νηπιαγωγείου Βρονταμά στην κεντρική πλατεία.

ε. Εθνικός Ύμνος

Τελετάρχης ορίζεται ο εκπαιδευτικός του Δημοτικού σχολείου Βρονταμά,

 κ. Εμμανουηλίδης Απόστολος

Τοπική Κοινότητα Γερακίου

Ώρα 07:00 π.μ. Χαιρετισμός της Ημέρας με χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες

Ώρα 09:00 π.μ. Προσέλευση των μαθητών στην εκκλησία

Ώρα 09:30 π.μ. Επίσημη δοξολογία στον Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Εκφώνηση του Πανηγυρικού λόγου της Ημέρας από την διευθύντρια του Γενικού Λυκείου Γερακίου, κα Παυλάκου Δήμητρα

Μετάβαση έξωθεν οικίας κ. Χρήστου Μαρουδά για την έναρξη της παρέλασης των μαθητών

Μετάβαση στο Ηρώο των Πεσόντων όπου θα πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα :

α. Επιμνημόσυνη δέηση

β. Κατάθεση στεφάνων από τους κ.κ.:

Εκπρόσωπο Δήμου Ευρώτα, Πρόεδρο της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Ευρώτα, κα Χρήστου-Μιχαλούτσου Νικολέττα
Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Γερακίου, κ. Κούρλα Δημήτριο
Εκπρόσωπο Αστυνομικού Τμήματος Ευρώτα, Αρχιφύλακα, Δαράκη Ηλία
Εκπρόσωπο Εθνικής Αντίστασης
Διευθύντρια Λυκείου Γερακίου, κα Παυλάκου Δήμητρα
Διευθυντή Γυμνασίου Γερακίου, κ. Χριστοφοράκο Αντώνιο
Μαθήτρια Δημοτικού σχολείου Γερακίου, Ζαχαράκη Ειρήνη
Μαθητές Νηπιαγωγείου Γερακίου
γ. Απαγγελία ποιημάτων από :

Μαθήτρια Γ΄τάξης Λυκείου Γερακίου, Βάρλα Δήμητρα
Μαθητές Στ΄Τάξης Δημοτικού Σχολείου, Μήτρη Γεώργιο, Χαγιά Κωνσταντίνο,          Αλεξανδρή Λυγερή & Τσίπουρα Ευαγγελία
δ. Τήρηση ενός λεπτού σιγή, εις μνήμην των ενδόξων νεκρών

ε. Εθνικός Ύμνος

στ.Παραδοσιακοί χοροί

Τελετάρχης ορίζεται η εκπαιδευτικός-φιλόλογος του ΓΕΛ  Γερακίου,

κα. Κοπίτα Μαρία

Τοπική Κοινότητα Γλυκόβρυσης

Ώρα 07:00 π.μ. Χαιρετισμός της Ημέρας με χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες

Ώρα 09:00 π.μ. Προσέλευση των μαθητών στην εκκλησία

Ώρα 09:30 π.μ. Επίσημη δοξολογία στον Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου

     Στην συνέχεια μετάβαση στην Κεντρική Πλατεία Γλυκόβρυσης, όπου θα πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα :

α. Εκφώνηση του Πανηγυρικού λόγου της Ημέρας από τον εκπαιδευτικό του Δημοτικού σχολείου Γλυκόβρυσης, κα. Ζαχαροπούλου Κωνσταντίνα

β. Απαγγελία ποιημάτων από μαθητές Δημοτικού Σχολείου

γ. Απαγγελία ποιημάτων από μαθητές Νηπιαγωγείου

γ. Τήρηση ενός λεπτού σιγή, εις μνήμην των ενδόξων νεκρών

δ. Εθνικός Ύμνος

ε. Παρέλαση προς την κεντρική πλατεία

Τελετάρχης ορίζεται ο εκπαιδευτικός του Δημοτικού σχολείου Γλυκόβρυσης,

 κ. Δωρούσης Απόστολος

Τοπική Κοινότητα Δαφνίου

Ώρα 07:00 π.μ. Χαιρετισμός της Ημέρας με χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες

Ώρα 09:00 π.μ. Προσέλευση των μαθητών στην εκκλησία

Ώρα 09:30 π.μ. Επίσημη δοξολογία στον Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου

Εκφώνηση του Πανηγυρικού λόγου της Ημέρας από τον εκπαιδευτικό του Δημοτικού σχολείου Δαφνίου, κ. Παναγάκη Ηλία

   Στην συνέχειαμετάβασηστοΗρώο των Πεσόντων,όπου θα πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα:

α. Επιμνημόσυνη δέηση

β. Κατάθεση στεφάνων από τους κ.κ.:

Εκπρόσωπο Δήμου Ευρώτα, κ. Παναγιωτακάκο Ηλία
Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Δαφνίου, κ. Βεργυρή Γεώργιο
Εκπρόσωπο Εθνικής Αντίστασης
    Κατάθεση στεφάνων και απαγγελία ποιημάτων από:

    Μαθητή της ΣΤ΄ Τάξης Δημοτικού σχολείου Δαφνίου, Κουτσοβασίλη Δημήτριο

    Μαθήτριες Νηπιαγωγείου Δαφνίου, Χριστοφιλάκη Παναγιώτα & Γκεοργκίεβα Νεκταρία

γ. Τήρηση ενός λεπτού σιγή, εις μνήμην των ενδόξων νεκρών

δ. Εθνικός Ύμνος

ε. Παρέλαση των μαθητών

Τελετάρχης ορίζεται ο διευθυντής  του Δημοτικού σχολείου Δαφνίου,

κ Χιώτης Ιωάννης

Τοπική Κοινότητα Κροκεών

Ώρα 07:00 π.μ. Χαιρετισμός της Ημέρας με χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες

Ώρα 09:00 π.μ. Προσέλευση των μαθητών στην εκκλησία

Ώρα 09:30 π.μ. Επίσημη δοξολογία στον Ι.Ν. του Αγίου Νικολάου

Εκφώνηση του Πανηγυρικού λόγου της Ημέρας από την εκπαιδευτικό του Λυκείου Κροκεών κα. Λάσκαρη Παναγιώτα   

Στην συνέχειαμετάβαση στοΗρώο των Πεσόντωνστην Κεντρική Πλατεία, όπου θα πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα:

α. Επιμνημόσυνη δέηση

β. Κατάθεση στεφάνων από τους κ.κ.:

Εκπρόσωπο Δήμου Ευρώτα, Αντιδήμαρχο κ. Πολολό Παναγιώτη
Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Κροκεών, κ. Γορανίτη Σαράντο
Εκπρόσωπο Αστυνομικού Τμήματος Ευρώτα, Αστυφύλακα, Καλλονάκη Χρήστο
Εκπρόσωπο Εθνικής Αντίστασης
γ. Κατάθεση στεφάνων και απαγγελία ποιημάτων από:

Μαθητές Λυκείου Κροκεών
Μαθητές Γυμνασίου Κροκεών
Μαθητή Δημοτικού σχολείου Κροκεών
Μαθητές Νηπιαγωγείου Κροκεών
δ. Τήρηση ενός λεπτού σιγή, εις μνήμην των ενδόξων νεκρών

ε. Εθνικός Ύμνος

στ. Παρέλαση των μαθητών

ζ. Παραδοσιακοί Χοροί στην Κεντρική Πλατεία

Τελετάρχης ορίζεται η εκπαιδευτικός του Λυκείου Κροκεών,

κα. Σερεμέτη Αναστασία

Τοπική Κοινότητα Νιάτων

Ώρα 07:00 π.μ. Χαιρετισμός της Ημέρας με χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες

Ώρα 09:00 π.μ. Προσέλευση των μαθητών στην εκκλησία

Ώρα 09:30 π.μ. Επίσημη Δοξολογία στον Ι.Ν Παμμεγίστων Ταξιαρχών

Στη συνέχεια μετάβαση στο Ηρώο των πεσόντων, όπου θα πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα :

α. Επιμνημόσυνη δέηση

β. Κατάθεση στεφάνων από :

Πρόεδρο Τ.Κ. Νιάτων κ. Γεώργιο Ζώταλη
Μαθητές Νηπιαγωγείου Νιάτων
γ. Απαγγελία ποιημάτων από :

Μαθητές Νηπιαγωγείου Νιάτων
Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννη

Ώρα 07:00 π.μ. Χαιρετισμός της Ημέρας με χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες

Ώρα 09:30 π.μ. Επίσημη Δοξολογία στον Ι.Ν. του Αγίου Ιωάννη του θεολόγου

Τοπική Κοινότητα Απιδέας

Ώρα 07:00 π.μ. Χαιρετισμός της Ημέρας με χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες.

Ώρα 09:30 π.μ. Επίσημη Δοξολογία στον Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Τοπική Κοινότητα Αστερίου

Ώρα 07:00 π.μ. Χαιρετισμός της Ημέρας με χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες.

Ώρα 09:30 π.μ. Επίσημη Δοξολογία στον Ι.Ν. του Αγίου Παντελεήμονα

Τοπική Κοινότητα Γουβών

Ώρα 07:00 π.μ. Χαιρετισμός της Ημέρας με χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες.

Ώρα 09:30 π.μ. Επίσημη Δοξολογία στον Ι.Ν. του Αγίου Ιωάννη

Τοπική Κοινότητα Γράμμουσας

Ώρα 07:00 π.μ. Χαιρετισμός της Ημέρας με χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες.

Ώρα 09:30 π.μ. Επίσημη Δοξολογία στον Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

.

Τοπική Κοινότητα Έλους

Ώρα 07:00 π.μ. Χαιρετισμός της Ημέρας με χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες.

Ώρα 09:30 π.μ. Επίσημη Δοξολογία στον Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας

Ώρα 07:00 π.μ. Χαιρετισμός της Ημέρας με χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες.

Ώρα 09:30 π.μ. Επίσημη Δοξολογία στον Ι.Ν. της Ευαγγελίστριας

Τοπική Κοινότητα Κρεμαστής

Ώρα 07:00 π.μ. Χαιρετισμός της Ημέρας με χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες.

Ώρα 09:30 π.μ. Επίσημη Δοξολογία στον Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Τοπική Κοινότητα Λεήμονα

Ώρα 07:00 π.μ. Χαιρετισμός της Ημέρας με χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες.

Ώρα 09:30 π.μ. Επίσημη Δοξολογία στον Ι.Ν. του Αγίου Δημητρίου

Τοπική Κοινότητα Μυρτέας

Ώρα 07:00 π.μ. Χαιρετισμός της Ημέρας με χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες.

Ώρα 09:30 π.μ. Επίσημη Δοξολογία στον Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου

Τοπική Κοινότητα Περιστερίου

Ώρα 07:00 π.μ. Χαιρετισμός της Ημέρας με χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες.

Ώρα 09:30 π.μ. Επίσημη Δοξολογία στον Ι.Ν. Υπαπαντής του Κυρίου

Τοπική Κοινότητα Στεφανιάς

Ώρα 07:00 π.μ. Χαιρετισμός της Ημέρας με χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες.

Ώρα 09:30 π.μ. Επίσημη Δοξολογία στον Ι.Ν. των Αγίων Δημητρίου & Ελευθερίου

Κατά τις τελετές παρακαλούνται να παραστούν οι κ.κ.  

Διοικητής και εκπρόσωποι του Αστυνομικού Τμήματος Ευρώτα.

Όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρόεδροι και Μέλη των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων.

Όλοι οι Πρόεδροι Συλλόγων και Συνεταιρισμών.

Προϊστάμενοι όλων των Υπηρεσιών μετά του προσωπικού τους.

Κάτοικοι του Δήμου Ευρώτα.

   Οι Εκκλησιαστικές Αρχές παρακαλούνται να κανονίσουν τα της ιεροτελεστίας και

   οι Αστυνομικές Αρχές τα της τάξεως, εντός και εκτός των Ναών, κατά μήκος των

   δρόμων και στους χώρους συγκεντρώσεως και κινήσεως των τμημάτων.

Σκάλα, 20 Μαρτίου 2019

Ο Δήμαρχος Ευρώτα

Δήμος Βέρδος