ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ 13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Τ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ

   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ 13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Τ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ 13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Τ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ

ΠΡΟΣ : Τους κ.κ. Συμβούλους της Κοινότητας Σκάλας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 / Α / 07-06-2010), σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Σκάλας, που θα γίνει την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 06:00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ευρώτα, με τα πιο κάτω θέματα:


ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση σχετικά με καταπολέμηση του δάκου της ελιάς με δολωματικούς ψεκασμούς
για το έτος 2020 στην Κοινότητα Σκάλας
Εισηγήτρια: Γκουβούση Κούρλα Ιωάννα – Πρόεδρος


ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση σχετικά με επισκευή γεφυριού κοντά στο βιολογικό στην Κοινότητα Σκάλας
Εισηγήτρια: Γκουβούση Κούρλα Ιωάννα – Πρόεδρος


ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση σχετικά με πρόταση για τη θέση της στάσης ΚΤΕΛ στην Κοινότητα Σκάλας
Εισηγήτρια: Γκουβούση Κούρλα Ιωάννα – Πρόεδρος


ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση σχετικά με επικινδυνότητα κτίσματος στην Κοινότητα Σκάλας
Εισηγήτρια: Γκουβούση Κούρλα Ιωάννα – Πρόεδρος

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γκουβούση Κούρλα Ιωάννα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-13ου-συμβ