ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
08/02/2020 από ADMIN σε ΘΕΜ. Ν.Π.Δ.Δ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΠΡΟΣ:
τους κ.Διοικητικούς Συμβούλους
του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Αθλητισμού Δήμου Ευρώτα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, σας καλούμε σε Τακτική συνεδρίαση του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που θα γίνει την ΤΡΙΤΗ στις 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 και ώρα 13:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ευρώτα στην Σκάλα με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.


Θέμα 1: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων έτους2020

Θέμα 2: Ορισμός μελών επιτροπών παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, βάση του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 για το έτος 2020

Θέμα 3: Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την καταγραφή και καταστροφή άχρηστου πάγιου υλικού, επίπλων,
μηχανολογικού εξοπλισμού, εξοπλισμού γραφείων και λοιπών άχρηστων υλικών, για το έτος 2020

Θέμα 4: Διενέργεια αγώνων: ¨ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΒΛΑΧΙΩΤΗ ΣΤΙΣ 16/2/2020¨- Εξειδίκευση πιστώσεως προϋπολογισμού έτους 2020.

Θέμα 5: Λήψη απόφασης σχετικά με το Παιδικό σταθμό Απιδιάς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠ
ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

07022020-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΣΕ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ-2