ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 3 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ

   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 3 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 3 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ

ΠΡΟΣ : Τους κ.κ. Συμβούλους της Κοινότητας Σκάλας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 / Α / 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Σκάλας, που θα γίνει την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 06:00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ευρώτα, με τα πιο κάτω θέματα:


ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση σχετικά με αίτηση για διάνοιξη δρόμου
Εισηγήτρια: Γκουβούση Κούρλα Ιωάννα – Πρόεδρος


ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση σχετικά με αίτηση για επέκταση ηλεκτροφωτισμού
Εισηγήτρια: Γκουβούση Κούρλα Ιωάννα – Πρόεδρος


ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση σχετικά με αίτηση για κατασκευή πεζοδρομίου
Εισηγήτρια: Γκουβούση Κούρλα Ιωάννα – Πρόεδρος

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γκουβούση Κούρλα Ιωάννα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-3η-δκ-σκαλας