ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΡΟΣ : Τους κ.κ. Συμβούλους της Κοινότητας Σκάλας
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 / Α / 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Σκάλας, που θα γίνει τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 και ώρα 07:00 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο Σκάλας,   με το πιο κάτω θέμα:

ΘΕΜΑ 1ο: Γνωμοδότηση σχετικά με τον κανονισμό λειτουργίας λαϊκής αγοράς Δήμου Ευρώτα

Εισηγήτρια: Γκουβούση Κούρλα Ιωάννα – Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση σχετικά με παραχώρηση ρυμοτομούμενου τμήματος που βρίσκεται στην Κοινότητα Σκάλας

Εισηγήτρια: Γκουβούση Κούρλα Ιωάννα – Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση σχετικά με διαγραμμίσεις οδών και οδοστρωμάτων και τοποθέτηση πινακίδων οδοσήμανσης και πινακίδων πληροφόρησης στην Κοινότητα Σκάλας

Εισηγήτρια: Γκουβούση Κούρλα Ιωάννα – Πρόεδρος

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γκουβούση Κούρλα Ιωάννα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ