Πρόσκληση Κοινότητας Σκάλας

   

Πρόσκληση Κοινότητας Σκάλας

Πρόσκληση Κοινότητας Σκάλας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 6 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΡΟΣ : Τους κ.κ. Συμβούλους της Κοινότητας Σκάλας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 / Α / 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Σκάλας, που θα γίνει την Τετάρτη 20 Μαΐου 2020 και ώρα 08:00 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο Σκάλας, με το πιο κάτω θέμα:


ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση σχετικά με περί αποδοχής ή μη της δωρεάν παραχώρησης ρυμοτομούμενου τμήματος οικοπέδου σε κοινή χρήση
Εισηγήτρια: Γκουβούση Κούρλα Ιωάννα – Πρόεδρος


ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση σχετικά με επιχορήγηση αθλητικών ομάδων Σκάλας
Εισηγήτρια: Γκουβούση Κούρλα Ιωάννα – Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση σχετικά με την καταλληλότητα του Δημοτικού Σταδίου Σκάλας για την κάλυψη αναγκών ομάδας Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας
Εισηγήτρια: Γκουβούση Κούρλα Ιωάννα – Πρόεδρος
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γκουβούση Κούρλα Ιωάννα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-6η-Δκ-Σκαλας