Πρόσκληση :«Προτάσεις και σκέψεις για τις Πολιτιστικές εκδηλώσεις έτους 2020 στη Σκάλα».

   

Πρόσκληση :«Προτάσεις και σκέψεις για τις Πολιτιστικές εκδηλώσεις έτους 2020 στη Σκάλα».

Πρόσκληση :«Προτάσεις και σκέψεις για τις Πολιτιστικές εκδηλώσεις έτους 2020 στη Σκάλα».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας καλούμε σε ανοιχτή σύσκεψη εργασίας την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 17:00’
στο Δημαρχείο Σκάλας, με θέμα : «Προτάσεις και σκέψεις για τις Πολιτιστικές εκδηλώσεις
έτους 2020 στη Σκάλα».

Εκ του Δ.Σ. της Κ.Δ.Ε.Δ.Ε.
«Ευρώτειος Πολιτεία»
Ο Πρόεδρος
Μπούτσαλης Ζάχος

Σύσκεψη-Εργασίας