ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΩΣ 100 ΔΟΣΕΙΣ