ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Ενημερώνονται οι δικαιούχοι του Επιδόματος Στέγασης, των οποίων η αίτηση συμπληρώνει εξάμηνο ισχύος για τα κάτωθι :
Στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 συμπληρώνεται το εξάμηνο ισχύος των αιτήσεων του Επιδόματος που εγκρίθηκαν έως και 31 Μάρτιου 2019.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, οι αιτήσεις αυτές δύναται να ανανεωθούν αυτόματα για έξι ακόμη μήνες, εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος.
– Για τις αιτήσεις εκείνες για τις οποίες διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται πλέον οι όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος (ενδεικτικά: λήξη περίοδος ισχύος του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου, αλλαγή σύνθεσης νοικοκυριού, αλλαγή των εισοδημάτων ή περιουσιακής κατάστασης του νοικοκυριού) οι αιτήσεις δεν θα ανανεωθούν. Στους
δικαιούχους θα αποσταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι η χορήγηση του επιδόματος δεν θα ανανεωθεί αυτόματα.

Εάν επιθυμούν, μπορούν να υποβάλουν οι ίδιοι νέα αίτηση από 1 η Σεπτεμβρίου

Προκειμένου να μην χάσουν κάποιο μήνα επιδότησης, η νέα αίτηση θα πρέπει
να υποβληθεί και να εγκριθεί έως 30 Σεπτεμβρίου 2019.

– Για τους δικαιούχους που μέσω των αυτόματων διασταυρώσεων διαπιστωθεί ότι
εξακολουθούν να πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος, η
αίτηση θα ανανεωθεί αυτόματα για έξι ακόμα μήνες. Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν
σχετικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όσοι εξ αυτών έχουν αλλαγές στη
σύνθεση του νοικοκυριού τους σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο, οι οποίες δεν
προκύπτουν μέσα από ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, μπορούν εντός του
Σεπτεμβρίου να ανακαλέσουν την αίτηση και να υποβάλλουν νέα.
Ο επανέλεγχος των αιτήσεων θα ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες.

Η ανωτέρω διαδικασία θα ακολουθείται γενικότερα στο τέλος κάθε μήνα για τις
αιτήσεις του Επιδόματος Στέγασης, για τις οποίες λήγει το εξάμηνο ισχύος.
Οι πολίτες θα πρέπει να παρακολουθούν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στην αίτηση τους, καθώς θα λαμβάνουν
ενημέρωση για την πορεία της αίτησης τους και τυχόν δικές τους ενέργειες σε
περίπτωση μη αυτόματης ανανέωσης.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι για τις ανωτέρω αιτήσεις, η πληρωμή του Σεπτεμβρίου θα
καταβληθεί κανονικά.

Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Μαρία Μαυροματίδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΠΙΔΟΜΑ-ΣΤΕΓΑΣΗΣ