Πρακτικό συνεδρίασης Σ.Τ.Ο. Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ευρώτα (αντιπυρική περίοδος)

   

Πρακτικό συνεδρίασης Σ.Τ.Ο. Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ευρώτα (αντιπυρική περίοδος)

Πρακτικό συνεδρίασης Σ.Τ.Ο. Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ευρώτα (αντιπυρική περίοδος)

Πρακτικό 2_ 2019 ΣΤΟ Δήμου Ευρώτα