ΘΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

   

ΘΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΘΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Πρός ενημέρωση των πολιτών παραθέτουμε τον πίνακα των θερινών δρομολογίων του έτους 2020 για τα υπεραστικά λεωφορεία της ΚΤΕΛ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε. με ισχύ από 16-06-2020 έως και 10-09-2020.

6ΕΣ57Λ1-ΤΞΓ