Δελτίο τύπου για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και για Δευτέρα 29-7-2019