ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

   

Αντιπυρική Περίοδος 2019

Πρόληψη επιπτώσεων από υψηλές θερμοκρασίες και καύσωνα_ΑΔΑ_6Ο8Ι465ΦΥΟ-6ΦΘ

Ανακοίνωση για προληπτικές ενέργειες εν όψει της αντιπυρικής περιόδου 2019

ΑΠ 3946 ΕΚΔΟΣΗ ΧΑΡΤΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 2019 ΩΕΣΔ46ΜΚ6Π-ΜΝΔ

Πυροσβεστική Διάταξη 1_2019

ΨΗ6ΡΩΡΛ-Γ6Π Πρακτικό ΣΤΟ Δήμου Ευρώτα 2_ 2019

Μνημόνιο Ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών (Απρίλιος 2019)

Παράρτημα Ι Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Ευρώτα (Ανθρώπινο Δυναμικό και μέσα) – Απρίλιος 2019

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα

Οδηγίες αυτοπροστασίας από δασικές πυρκαγιές.

Βασικές οδηγίες δασοπυρόσβεσης.

Επικαιροποιημένο Μνημόνιο Ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση Δασικών Πυρκαγιών (Μάιος 2018).

Χώροι συγκέντρωσης και καταφυγής πληθυσμού σε περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών.

Σημεία πυροσβεστικού ενδιαφέροντος Δήμου Ευρώτα (πυροσβεστικά υδροστόμια, υδατοδεξαμενές κλπ)

Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών (αρ. πρωτ. 3752/25-05-2018)

Επικαιροποιημένο Παράρτημα Ι του Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών (Απρίλιος 2018) – Ανθρώπινο Δυναμικό και Μέσα.

Ανακοίνωση για λήψη προληπτικών μέτρων εν όψει της αντιπυρικής περιόδου 2018 (απαγόρευση χρήσης φωτιάς κατά την αντιπυρική περίοδο, καθαρισμός οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων – Κοπή κλαδιών παρόδιων ιδιοκτησιών που εξέχουν στο οδικό δίκτυο).

Πυροσβεστική Διάταξη 1/2018- Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις.