ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

   

 

ΓΕΩΡΓΟΣΤΑΘΗΣ ΝΙΚΟΣ
Αντιδήμαρχος με τις κατωτέρω καθ΄ ύλην αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Υπ. Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών

 • Αρμοδιότητες Τμήματος Ύδρευσης - Αποχέτευσης
 • Αρμοδιότητες επίβλεχης και λειτουργίας των βιολογικών σταθμών και αναβάθμιση αυτών
 • Αρμοδιότητες διαχείρισης Κοιμητηρίων

τηλ. 6945541112 | email nikosgeorgostathis@gmail.com

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Αντιδήμαρχος με τις κατωτέρω καθ΄ ύλην αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

 • Αρμοδιότητες Τμήματος Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
 • Αρμοδιότητες Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου
 • Αρμοδιότητες Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας
 • Αρμοδιότητες Τμήματος Κ.Ε.Π.
 • ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 • Αρμοδιότητες Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών
 • Αρμοδιότητες Τμήματος Εσόδων,  Περιουσίας και Ταμείου

τηλ. 6973821255 | email takisliberis10@gmail.com

ΣΑΚΚΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
Αντιδήμαρχος με τις κατωτέρω καθ΄ ύλην αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Υπ. Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών

 • Αρμοδιότητες Τμήματος Υπηρεσίας και Δόμησης
 • Αρμοδιότητες Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών

τηλ. 6948518743| email anna.sakkari@gmail.com

ΜΠΟΥΤΣΑΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

Αντιδήμαρχος με τις κατωτέρω καθ΄ ύλην αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

 • Αρμοδιότητες Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων και αμροδιότητες του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι
 • Αρμοδιότητες Γραφείου Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
 • Προεδρεύει του Συμβουλίου Ένταξης μεταναστών του Δήμου

 • Προεδρεύει του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας / Εγκληματικότητας

 • Προεδρεύει της  Επιτροπής Διαχείρισης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

 • Έχει την ευθύνη και το συντονισμό ενεργειών του Δήμου Ευρώτα σε θέματα Απόδημου Ελληνισμού και Μεταναστευτικής πολιτικής

 • Έχει την ευθύνη των Ρομά που είναι εγκατεστημένοι στα όρια του Δήμου Ευρώτα

Αντιδήμαρχος με τις κατωτέρω καθ΄ ύλην αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 • Αρμοδιότητες Γραφείου Αγροτικής Παραγωγής​
 • Αρμοδιότητες Γραφείου Αλιείας
 • Αρμοδιότητες Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
 • Αρμοδιότητες Γραφείου Απασχόλης και Τουρισμού
 • Αρμοδιότητες σε θέματα λειτουργίας του Δημοτικού Κτηνιατρείου

​Έχει την ευθύνη για δράσεις που αφορούν τα αδέσμοτα και τα δεσποζόμενα ζώα

τηλ. 6945331577 | email mpoytsalhs@hotmail.com
 

ΓΚΟΥΒΟΥΣΗ ΚΡΗΤΙΚΑΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ

Αντιδήμαρχος με τις κατωτέρω καθ΄ ύλην αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

 • Αρμοδιότητες Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού

τηλ. 6944781419| email gkouvousiarg@gmail.com

ΦΙΦΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αντιδήμαρχος με τις κατωτέρω καθ΄ ύλην αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Υπ. Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών

 • Αρμοδιότητες Τμήματος Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου
 • Αρμοδιότητες Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών

Έχει την ευθύνη για την απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων στα όρια του Δήμου Ευρώτα

τηλ. 6948816220